Berkelland/Haaksbergen

Verslag excursie cursus klimaatadaptatie

Afgelopen winter (januari-februari) hebben zo’n 25 mensen, zowel leden als niet-leden, onze cursus klimaatadaptatie gevolgd. Op 20 september was er een excursie naar enkele tuinen om in de praktijk te laten zien hoe maatregelen in verschillende gevallen kunnen uitwerken. Onze docent van de cursus, Dominick Eghuizen, gaf de rondleiding bij twee tuinen.

 

We zijn gestart bij het landgoed Erve Giegink aan de Berkel bij Borculo. De meest in het oog springende maatregel is de grote vijver die o.a. dienst doet als wateropslag. Omdat het grondwater ijzerhoudend is wordt het opgepompte water via een waterloop naar de vijver gevoerd waarbij door beluchting ontijzering wordt bewerkstelligd. Dit water mengt zich met regenwater waarmee een buffer aanwezig is voor beregening van de tuinen.

De beplanting is aangepast aan het veranderende klimaat, de grondsoort en de situatie ter plaatse. Zo staat er bergroos, hondsroos, sporkehout, meidoorn, sleedoorn, enz. Voor de bloemenweide is een akkermengsel voor rijke grond gebruikt. De grond is daarvoor geschikt gemaakt met organisch materiaal en het toevoegen van voeding en schimmels.

Aardig om te vermelden is dat voor het beheer vee wordt ingezet waarbij ook 4 varkens in het bos de bramen en de Japanse duizendknoop te lijf gaan. Dat blijkt goed te werken!

Een tweede locatie was een voortuin bij een woning in de wijk Schollenkamp. De inrichting is vrijwel volledig circulair aangelegd door hergebruik van bestaande materialen die vooral uit de vorige tuinaanleg vrij kwamen. Het hemelwater is afgekoppeld van het riool en wordt naar een wadi gevoerd waar het infiltreert in de bodem. In het uitzonderlijke geval dat de wadi het water niet kan verwerken is er een overstort gemaakt naar de straat waar het uitkomt in het gemeentelijk riool.

De beplanting is geselecteerd op geschiktheid voor de standplaats met schrale en droge grond in de schaduw. Denk daarbij aan het siergras wilde smele, vrouwenmantel, hondsdraf, campanula, enz.

De excursie werd erg gewaardeerd, met dank aan Dominick. Wellicht zien we komende jaren wederom kans om dergelijke excursies te organiseren.

Willem van der Heeden