Berkelland/Haaksbergen

Open Tuinen Weekend (OTW)

Afdeling:

Berkelland/Haaksbergen

Datum:

17-06-2023 t/m 18-06-2023


Kosten:

Gratis

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

Meerdere locaties in de regio

Regio G & B Berkelland/Haaksbergen

Weekend (OTW) is het promoten van tuinieren in de brede zin van het woord. Diverse leden van de afdeling Berkelland/Haaksbergen en omstreken, zijn bereid om hun tuin open te stellen voor publiek in dit weekend. Na jaren van een stijgende lijn, stabiliseert het aantal op ruim 30 deelnemende tuinen. Naast de tuinen uit Berkelland/Haaksbergen, sluiten zich ook tuinen uit omliggende plaatsen aan. Dit heeft diverse oorzaken. Soms is er een tekort aan deelnemende tuinen, of is er geen commissie meer die de organisatie op zich neemt. Doch ook het Open Tuinen boekje heeft zeker bij gedragen aan het succes in Berkelland/Haaksbergen.
Naast het OTW weekend kan men ook aangeven welke andere dagen en of avonden men open is. Dit boekje wordt in april gedrukt en is medio mei beschikbaar. Actieve leden zorgen voor verspreiding per plaats en ook bij de VVV’s in Eibergen, Neede, Borculo, Ruurlo en Lochem zijn de boekjes verkrijgbaar. In Haaksbergen is er helaas geen VVV meer. In het “Toeristisch Informatie Punt” bij Boek & Bureau aan de Spoorstraat, zijn de OTW boekjes gratis af te halen. Daarnaast zijn ze ook bij ons aan de Sonderenstraat 44 te Haaksbergen verkrijgbaar.

Meer info:

Presentatie.
Sinds 2015 presenteren we alle tuinen in het OTW boekje. Elke tuin wordt op dezelfde wijze omschreven en gepresenteerd op één pagina. Een foto geeft een beeld van hetgeen er te zien is. Verder is de pagina voorzien van symbolen voor extra informatie zoals; de omvang van de tuin, is er een toilet aanwezig, worden er plantjes verkocht, eventuele extra openingsdagen enz. Gezien de reacties wordt dit zeer gewaardeerd. Zo wordt het een boekje voor het hele tuinseizoen.

Voorbereiding.
Eind januari beginnen we met de voorbereidingen. Voor elke tuineigenaar is er dus één pagina beschikbaar om zich te presenteren. De opzet van de pagina’s zijn qua vormgeving ongeveer gelijk. Door gebruik te maken van symbolen ontstaat er een rustiger beeld. De tuineigenaar zorgt zelf voor de informatie en foto’s van de tuin. Adverteerders worden door de commissie benaderd. Zij presenteren zich in het boekje en leveren zo een belangrijke bijdrage in de financiering van de drukkosten. Wij zijn alle adverteerders dan ook zeer dankbaar hiervoor. Alle potentiële deelnemers worden per mail benaderd. In de loop van het jaar krijgen we tips van nieuwe tuinen en ook spontane aanmeldingen komen voor. De tips worden persoonlijk benaderd. We geven dan uitleg hoe we te werk gaan en wat men kan verwachten. De laatste jaren hebben er ongeveer 30 tot 35 tuineigenaren deelgenomen aan het OTW. Ook dit jaar zullen er weer tuinen afhaken en nieuwe tuinen bijkomen. Hierdoor is er elk jaar een gedeeltelijk nieuw aanbod van opengestelde tuinen. In principe kan iedereen zijn of haar tuin openstellen, maar er moet natuurlijk wel wat te zien zijn. Twijfelt u of uw tuin interessant genoeg is? We komen graag om u te adviseren.
Aangezien het boekje wordt gedrukt, hanteren we 1 maart als uiterste datum voor het aanleveren van de benodigde informatie. We streven er naar het boekje begin mei beschikbaar te hebben. Informatie bijeenkomst voor deelnemende tuineigenaren. Deze bijeenkomst wordt dit jaar op dinsdag 30 mei, voorafgaand aan het OTW, bij één van de deelnemers gehouden. Er wordt die avond o.a. aangegeven hoe de organisatie is verlopen en er wordt gecheckt of alles volgens afspraak is geregeld. Tevens worden OTW bordjes en boekjes uitgereikt. Natuurlijk is er die avond ook ruimte om de tuin, waar we te gast zijn, te bezichtigen. Contacten worden aangehaald en er worden onderling ook afspraken gemaakt elkaars tuin te bezoeken. Het weer is zeer belangrijk tijdens het OTW. Gelukkig hebben we daar geen invloed op. Meestal valt het wel mee en is het prima tuinweer.

Publiciteit.
Publiciteit is zeer belangrijk voor het OTW. Naast de boekjes die we verspreiden via de plaatselijke VVV, ondernemers, campings, etc., proberen we een redactioneel artikel in de dagblad Tubantia, editie Berkelland en Haaksbergen te krijgen. Daarnaast worden de huis aan huisbladen van informatie voorzien. De laatste jaren worden de regionale bladen bij onze oosterburen benaderd waardoor er ook Duitse bezoekers komen. Betty Morsinkhof, free-lance journalist voor Tubantia, schrijft de interviews en coördineert de publiciteit naar de sociaal media. Indien deelnemende tuinen contacten hebben met de media maken we daar graag gebruik van.

Evaluatie.
Na het OTW wordt er een evaluatiebijeenkomst gehouden. De ervaringen worden uitgewisseld en er is ruimte voor opbouwende kritiek. Indien mogelijk wordt deze verwerkt in het volgende OTW. De evaluatie vindt op dinsdag 4 juli plaats, ook weer bij een deelnemer van het OTW. Er is ook nu weer ruimte om die tuin te bezichtigen.
Heeft u een tip voor een mooie tuin, of heeft uzelf belangstelling en overweegt u uw tuin open te stellen? Laat het ons weten.

Voor vragen, opmerkingen, tips, etc.,bel, app of mail ons op 06-51558865 of hy.scharenberg@gmail.com.

De OTW commissie,
Herman Scharenberg.