Berkelland/Haaksbergen

Woord van de voorzitter

Beste mensen,
Terwijl ik dit schrijf brandt de houtkachel en hebben wij weer vers hout opgepakt om
te kunnen drogen voor de volgende winter. Het jaar is al weer om.
In 2023 hebben wij met z’n allen weer een ‘normaal’ programma met veel leuke
activiteiten mogen organiseren en bezoeken. De activiteiten werden in 2023
goed bezocht en gaven voer voor leuke gesprekken. Wel hebben wij vorig jaar
jammergenoeg enkele vaste commissiegezichten van Groei&Bloei Berkelland -
Haaksbergen moeten uitzwaaien. Ik noem Christien, Ada, Marjan, Martine en Peter.
We gaan hun passie en organisatietalent missen maar mogen blij zijn dat zij zich al die
jaren hebben ingezet. Op onze website zijn de gemaakte foto’s nog te bezichtigen.
Helaas en veel te vroeg hebben wij ook afscheid moeten nemen van Peter Heutinck.
Sinds jaren een enthousiasmerende en stimulerende factor voor onze afdeling. Velen
hebben hem ontmoet of hebben één of meerdere vaste planten uit zijn assortiment
in de tuin staan. Wij zijn blij dat Vaste plantenkwekerij Heutinck het levenswerk van
Peter voorzet!
Voor 2024 staan er weer veel vertrouwde activiteiten op het programma. Kijk voor
een overzicht op pagina 5. Wij zijn met z’n allen weer ontzettend blij dat dit ook voor
2024 weer gelukt is. Met niet aflatend enthousiasme weten de diverse commissies
te zorgen voor een goed gevulde agenda met tal van mooie, leuke en interessante
activiteiten. Respect voor deze mensen en we worden blij als onze leden en vrienden
de activiteiten weer massaal komen bezoeken. Het is helaas niet gelukt om voor
de periode januari en februari een nieuwe cursus te organiseren. Heel erg jammer.
Wij oriënteren ons alvast op een cursus voor het jaar 2025. Wij zijn ook aan het
bekijken in hoeverre het organiseren van een tuinevenement weer op de agenda
kan terugkeren. Het befaamde Lenteweekend is door meerdere omstandigheden
weggevallen en ervaren we als een gemis.
Tijdens de georganiseerde activiteiten waren er stimulerende geluiden te vernemen
van leden die zich best wel voor onze afdeling van Groei&Bloei willen inzetten.
Enkele zijn al aangesloten bij een commissie of hebben wij nader gesproken over hun
wensen. Dit soort initiatieven juichen wij van harte toe.
Rest mij u een mooi tuinjaar toe te wensen. Wij zien elkaar!
Jeroen Moes, voorzitter