Berkelland/Haaksbergen

Bestuur

Het voltallige bestuur is vacant. Het aanstellen van een nieuw bestuur wordt voorbereid.


 

Bestuurskandidaten

Voorzitter

Jeroen Moes


Secretaris

Elly Roelvink


Penningmeester

André Groothuis


Lid

Ada Willemsteijn

Alexandra Roelink


Lid en voorlopig contactpersoon:

Willem van der Heeden

De heer Willem van der Heeden is (tijdelijk) lid met een coachende rol voor het nieuwe bestuur. Hij is tevens, tot de benoeming van het nieuwe bestuur, contactpersoon voor de leden en organisaties.

tel. 0650214399

email: Willem van der Heeden