Activiteiten & Actueel

Open Tuinen Weekend

OTW 2018, 16 en 17 juni

Doelstelling van het Open Tuinen Weekend (OTW) is het promoten van tuinieren in de brede zin van het woord. In onze afdeling is de belangstelling om de tuin open te stellen voor publiek bovengemiddeld.

In 2015 hebben we voor het eerst een boekje uitgegeven waarin alle tuinen met foto stonden vermeld. Gezien de reacties wordt dit zeer gewaardeerd. Vorig jaar konden tuinen die op andere data geopend waren zich presenteren. We zullen deze data dit jaar extra benadrukken, vooral als deze tuinen niet tijdens het OTW geopend zijn. Zo wordt het een boekje voor het hele zomerseizoen.

We streven er naar om het voor het Lenteweekend (eerste weekend van mei) beschikbaar te hebben.

Voorbereiding.

Eind januari beginnen we met de voorbereidingen. Voor elke tuin is er één pagina beschikbaar om zich te presenteren. De opzet van de pagina’s wordt qua vormgeving meer gelijk. Door gebruik te maken van symbolen ontstaat er een rustiger beeld. De tuineigenaar zorgt voor de informatie en foto’s van de tuin.

Alle potentiële deelnemers zullen worden benaderd. In de loop van het jaar krijgen we tips van nieuwe tuinen en ook spontane aanmeldingen komen voor. De tips worden persoonlijk benaderd. We geven dan uitleg hoe we te werk gaan en wat men kan verwachten. Daarnaast beantwoorden we de vragen die men heeft. De laatste jaren hebben er tussen de 25 en 35 tuineigenaren deelgenomen aan de OTW. Ook dit jaar zullen er weer tuinen afhaken en nieuwe tuinen bijkomen. Hierdoor is er elk jaar een gedeeltelijk nieuw aanbod opengestelde tuinen. In principe kan iedereen zijn of haar tuin openstellen. Of uw tuin geschikt is voor het OTW bepaalt u zelf, maar er moet natuurlijk wel wat te zien zijn. Twijfelt u of uw tuin interessant genoeg is? We komen graag om u te adviseren. Aangezien het boekje wordt gedrukt, hanteren we 15 maart als uiterste aanmelddatum voor alle benodigde informatie.

Informatie bijeenkomst voor deelnemende tuinen

Deze bijeenkomst wordt op dinsdag 29 mei, voorafgaand aan het OTW, bij één van de deelnemers gehouden. Er wordt die avond o.a. gecheckt of alles volgens afspraak is geregeld en of er nog tips zijn voor verbeterpunten. Ook worden de verwijsbordjes uitgereikt. Natuurlijk is er die avond ook ruimte om de tuin, waar we te gast zijn, te bezichtigen. Onderlinge contacten worden aangehaald en er worden onderling vaak afspraken gemaakt elkaars tuin te bezoeken. Het weer is zeer belangrijk tijdens het OTW. Gelukkig hebben we daar geen invloed op. Meestal valt het wel mee en is het prima tuinweer.

 

Publiciteit

Publiciteit is zeer belangrijk voor het OTW. Naast de boekjes die we verspreiden bij de plaatselijke VVV, ondernemers, campings, etc., proberen we een redactioneel artikel in de dagblad Tubantia, editie Berkelland en Haaksbergen te krijgen. Daarnaast worden de huis aan huisbladen van informatie voorzien. De laatste jaren worden ook de regionale bladen bij onze oosterburen benaderd waardoor er ook steeds meer Duitse bezoekers komen. Wim Geurink (Hof te Ruurlo) heeft vele contacten en coördineert de publiciteit naar de media.

 

Evaluatie

Na het OTW wordt er een evaluatiebijeenkomst gehouden. De ervaringen worden uitgewisseld en opbouwende kritiek wordt gegeven.

Indien mogelijk wordt deze verwerkt in het volgende OTW. De evaluatie vindt op 3 juli plaats, ook bij een deelnemer van het OTW. Er is ook nu weer ruimte om die tuin te bezichtigen.

Heeft u belangstelling en overweegt u als tuineigenaar uw tuin open te stellen? Laat het ons weten. Voor vragen, opmerkingen, tips, etc.,

bel, app of mail ons op 06-51558865 of Opens window for sending emailscharenberg(at)kpnmail.nl

 

De OTW commissie,

Herman Scharenberg.

 

Nationale Tuinweek

Het OTW wordt vooraf gegaan door de Nationale Tuinweek.

Het thema van de Nationale Tuinweek is 'Moes tuinieren'.

meer

 

 

 

21
May
Alles is weer fris en groen
21
May
Blij van vrolijke akeleien