Berkelland/Haaksbergen

Bijzondere ALV

Afdeling:

Berkelland/Haaksbergen

Datum:

22-09-2020


Kosten:

Gratis

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

HCR Prinsen
Eibergseweg 13
7273 SP Haarlo

Route

Beste leden en geinteresserden van Groei en Bloei Berkelland / Haaksbergen,

U bent de laatste maanden enkele keren geïnformeerd over de ontstane bestuurscrisis en over de wijze waarop wij denken daar op in te moeten spelen met als doel om de afdeling te laten voortbestaan. Een 6-tal leden heeft zich bereid getoond om een bestuursfunctie te aanvaarden. Graag zouden wij vanuit de leden meer kandidaat bestuursleden aangemeld zien. Het is van belang dat er weer een formeel bestuur komt dat besluiten kan nemen. Zoals in de statuten geregeld is nodigen wij u daarom uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) op

22 september 2020 om 20.00 uur

HCR Prinsen, Eibergseweg 13, 7273 SP Haarlo

Leden zijn vanaf 19.30 uur welkom zodat er tijd is om de registratie van hen rustig te laten verlopen en dat wij om 20.00 uur de vergadering kunnen starten. Registratie van de formeel ingeschreven leden (graag G&B-pasje tonen) is van belang omdat alleen zij stemrecht hebben.

In verband met de coronamaatregelen is het belangrijk om daarbij afstand te bewaren; de grote zaal van Prinsen wordt daarop ingericht.

U wordt van harte uitgenodigd om tegenkandidaten naar voren te brengen. Tijdens de bijeenkomst wordt gestemd over alle voordrachten. De voordrachten verwachten wij vóór 7 september a.s. zodat een introductie kan worden voorbereid. Indien er geen tegenkandidaten zich melden komen we met het voorstel voor de volgende bestuurssamenstelling:

 • Jeroen Moes, voorzitter
 • Elly Roelvink, secretaris
 • André Groothuis, penningmeester
 • Ada Willemsteijn, lid
 • Alexandra Roelink, lid
 • Willem van der Heeden, (tijdelijk) lid met een coachende rol voor het nieuwe bestuur

De volgende agendapunten komen tijdens de ALV aan de orde:

 • Opening en mededelingen
 • Belang formeel bestuur (lering trekken uit de bestuurscrisis)
 • Voorstellen van alle kandidaat bestuursleden (ook de later aangemelde)
 • Stemming m.b.t. kandidaat bestuursleden en vastleggen conclusies
 • Rondvraag en sluiting
 • Afsluiting met drankje

Na deze vergadering kan het nieuw gekozen bestuur pas formeel aan de slag. In de tussentijd zal Willem van der Heeden als contactpersoon fungeren voor het beoogde nieuwe bestuur.

Wij hopen op deze wijze de bestuurscrisis te kunnen bezweren en daarmee het voortbestaan van onze afdeling veilig te stellen. Uw ideeën en suggesties blijven welkom op info(at)berkelland.groei.nl.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Heeden

Meer info:

Aanvang: 20.00 uur