Berkelland/Haaksbergen

Van de voorzitter

23 september 2020

De KMTP-afdeling Groei & Bloei Berkelland / Haaksbergen zat vanaf maart 2020 zonder bestuur. Erg jammer voor alle direct betrokkenen dat zoiets gebeurt. Maar ook jammer voor alle leden, donateurs en belangstellenden die achterbleven met de vraag: stopt nu ook de vereniging? NEE! is het antwoord.

In de voorbije jaren is er door heel veel mensen veel energie in de afdeling en de activiteiten gestoken. En met SUCCES! De vereniging kent alleen maar mooie activiteiten. Deze staan in de regio goed bekend, er wordt volop aan deelgenomen en worden ook goed bezocht. Ik complimenteer de vorige bestuurders en de commissies voor hun inzet en voor het bereikte resultaat: een bloeiende afdeling Groei & Bloei!

Om deze activiteiten en de onderlinge binding als vereniging een toekomst te geven zijn in de lente initiatieven ontstaan om een nieuw bestuur te vormen. Immers: een vereniging kan niet zonder een formeel bestuur. Een commissie kan niet zonder vereniging, een commissie kan niets zonder enthousiaste leden of deelnemers.  En vice versa. De vereniging was en is goed georganiseerd en dat verdient een toekomst. Deze initiatieven hebben ertoe geleid dat Willem van der Heeden de rol op zich heeft genomen om een nieuw bestuur te formeren. Dit resulteerde in een bijzondere Algemene Ledenvergadering bij Prinsen te Haarlo op 22 september j.l. Daarin  zijn nieuwe bestuursleden benoemd. Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Jeroen Moes                                 als voorzitter
  • Elly Roelvink                                 als secretaris
  • Andr√© Groothuis                         als penningmeester
  • Ada Willemsteijn                         algemeen bestuurslid, als vertegenwoordigster vanuit alle commissies
  • Alexandra Roelink                       als bestuurslid met de specifieke taak, de organisatie van de lezingen
  • Willem van der Heeden             als (tijdelijk) bestuurslid met een coachende rol

Het nieuwe bestuur ziet de toekomst zonnig tegemoet maar kan niet zonder een positieve en respectvolle inzet van iedereen die de afdeling Groei & Bloei Berkelland / Haaksbergen een warm hart toedraagt. We hopen dat er zich mensen aandienen die ons daarbij willen helpen. Zo is de commissie Lenteweekend onderbezet en de materiaalcommissie kan ook versterking gebruiken. We roepen u op zich te melden om deze commissies te komen helpen.

Het jaar 2020 is nog niet ten einde en er staan nog enkele activiteiten op het programma. In verband met de corona-maatregelen kunnen onderdelen geannuleerd dan wel in een ander jasje gegoten worden. Volg de informatie hierover via de nieuwsflits of de website.

Het jaar 2021 wordt ook weer een bijzonder jaar:

Ten eerste hopen we dat dan de coronacrisis onder controle is en dat de gebruikelijke activiteiten weer gewoon doorgang kunnen vinden.

Ten tweede bestaat de vereniging in 2021 85 jaar. We willen daar graag, samen met u, speciaal aandacht aan geven.

Ten derde willen wij werken aan behoud van een gezond ledenbestand en aan herkenning in de regio.

Naast deze genoemde onderdelen zijn er veel meer zaken om over na te denken. En dat gaan wij de komende tijd doen. Wij hebben er zin in. Suggesties zijn van harte welkom!

Ik sluit hiermee af en wil, namens het voltallige bestuur, nogmaals alle aanwezigen bedanken voor hun steunbetuigingen en hun komst naar de bijzondere Algemene Ledenvergadering te Haarlo en natuurlijk voor de ontvangen bloemen.

Jeroen Moes, Voorzitter