Berkelland/Haaksbergen

Uit de Bestuurskamer

Het jaar 2020 was wel een zeer bijzonder jaar om meerdere redenen: een vervelende
situatie waarbij het zittende bestuur opstapte, gevolgd door het benoemen van een
nieuw bestuur en daarnaast het uitbreken van een coronapandemie met grote gevolgen
voor het verenigingsleven.
Elke vereniging krijgt vroeg of laat een keer te maken met een situatie waarin samenwerken
niet goed meer mogelijk is. Vaak wordt dat veroorzaakt doordat mensen elkaar
niet voldoende ruimte geven om hun werk te doen of doordat mensen elkaar niet goed
verstaan of elkaar niet goed liggen. Zo gebeurde dit ook hier bij onze afdeling, nog versterkt
door de situatie dat het zittende bestuur al lang nieuwe bestuursleden zocht maar
niet kon vinden; daarmee werd hun taak erg (te) zwaar met het gevolg dat het bestuur
uiteindelijk opstapte en het landelijke hoofdbestuur in Zoetermeer de verantwoordelijkheid
overnam.
Gelukkig zijn er bij G&B zeer betrokken mensen en is het gelukt om een bestuur te
vormen van zes bestuursleden die op 22 september zijn benoemd in een bijzondere
Algemene Ledenvergadering. Dat kon nog net tussen de eerste en tweede coronagolf.
Het hoofdbestuur uit Zoetermeer was daarbij vertegenwoordigd door de algemeen
secretaris. Een goede bijeenkomst met leden die graag willen dat de afdeling blijft voortbestaan.
En dat hebben we als nieuw bestuur nodig! Wij hebben daarbij in ieder geval de
blik vooruit.
Veel nieuwe gezichten in het bestuur, een enkeling sinds jaar en dag bekend voor velen.
U mag er op vertrouwen dat wij spoedig kennismaken bij de eerste activiteiten zodra de
omstandigheden dit weer toelaten. Elders in dit boekje wordt het nieuwe bestuur voorgesteld.
Wij gaan voor u vol energie aan de slag. GBBH is een grote actieve afdeling met
dank aan al onze voorgangers. En dat willen wij behouden voor de toekomst. Een stabiel
ledenaantal of zelfs een lichte stijging daarvan zou geweldig zijn.
Het nieuwe bestuur is nog niet helemaal ingewerkt en we zijn nog niet allemaal toegerust
voor onze taak. We hopen dat jullie als leden begrip kunnen opbrengen als zaken nog
niet helemaal verlopen zoals jullie het gewend zijn. Want één ding moet gezegd worden:
het vorige bestuur heeft de afdeling zeer goed geleid; wij zullen hard moeten werken om
dat te kunnen evenaren!
Nu de maatregelen rondom Corona - ondanks de start van het vaccinatieprogramma
– voortduren, hebben wij helaas moeten besluiten het Lenteweekend editie 2021 te
annuleren. Wij houden nog wel hoop op een activiteit in het najaar. Wij houden u hiervan
uiteraard op de hoogte.
Wij hopen dat we met elkaar een fijne, betrokken en uiteraard groene afdeling zullen
blijven.