Berkelland/Haaksbergen

Altijd het derde weekend van juni (vaderdag)

Doelstelling van het Open Tuinen Weekend (OTW) is het promoten van tuinieren in de brede zin van het woord.

Diverse leden van de afdeling Berkelland/Haaksbergen en omstreken, zijn bereid om hun tuin open te stellen voor publiek in dit weekend. De laatste jaren zit er een stijgende lijn in het aantal deelnemers. Dit komt vooral doordat tuinen uit omliggende plaatsen zich graag bij ons aansluiten. Reden hiervoor is onder andere de wijze van presenteren van de tuinen in het OTW boekje. Naast het OTW weekend kan men ook aangeven welke andere dagen en of avonden men open is.

Presentatie.

Sinds 2016 presenteren we elke tuin op één pagina in het OTW boekje. Alle tuinen worden op dezelfde wijze omschreven. Een foto geeft een goed beeld van hetgeen er te zien is. Verder is de pagina voorzien van symbolen voor extra informatie zoals; de omvang van de tuin, is er een toilet aanwezig, worden er plantjes verkocht, enz. Gezien de reacties wordt dit zeer gewaardeerd. Zo wordt het een boekje voor het hele zomerseizoen.

Voorbereiding.

Eind januari beginnen we met de voorbereidingen. Voor elke tuin is er dus één pagina beschikbaar om zich te presenteren. De opzet van de pagina’s zijn qua vormgeving steeds meer gelijk. Door gebruik te maken van symbolen ontstaat er een rustiger beeld. De tuineigenaar zorgt zelf voor de informatie en foto’s van de tuin. Adverteerders worden door ons benaderd. Zij presenteren zich in het boekje en leveren zo een belangrijke bijdrage in de  financiering van de drukkosten. Wij zijn alle adverteerders dan ook zeer dankbaar.

Alle potentiële deelnemers worden per mail benaderd. In de loop van het jaar krijgen we tips van nieuwe tuinen en ook spontane aanmeldingen komen voor. De tips worden persoonlijk benaderd. We geven dan uitleg hoe we te werk gaan en wat men kan verwachten. De laatste jaren hebben er tussen de 25 en 36 tuineigenaren deelgenomen aan het OTW. Ook dit jaar zullen er weer tuinen afhaken en nieuwe tuinen bijkomen. Hierdoor is er elk jaar een gedeeltelijk nieuw aanbod van opengestelde tuinen. In principe kan iedereen zijn of haar tuin openstellen, maar er moet natuurlijk wel wat te zien zijn. Twijfelt u of uw tuin interessant genoeg is? We komen graag om u te adviseren. Aangezien het boekje wordt gedrukt, hanteren we 1 maart als uiterste datum voor het aanleveren van de benodigde informatie. We streven er naar het boekje tijdens het Lenteweekend (eerste weekend van mei) beschikbaar te hebben.

P.s, In verband met corona (geen Lenteweekend) wordt de deadline verschoven naar 1 april.

Informatie bijeenkomst voor deelnemende tuineigenaren.

Deze bijeenkomst wordt ongeveer, 3 weken voorafgaand aan het OTW, bij één van de deelnemers gehouden. Er wordt die avond o.a. aangegeven hoe de organisatie is verlopen en er wordt gecheckt of alles volgens afspraak is geregeld. Tevens worden OTW bordjes en boekjes uitgereikt. Natuurlijk is er die avond ook ruimte om de tuin, waar we te gast zijn, te bezichtigen. Contacten worden aangehaald en er worden onderling vaak afspraken gemaakt elkaars tuin te bezoeken. Het weer is zeer belangrijk tijdens het OTW. Gelukkig hebben we daar geen invloed op. Meestal valt het wel mee en is het prima tuinweer.

Publiciteit.

Publiciteit is zeer belangrijk voor het OTW. Naast de boekjes die we verspreiden bij de plaatselijke VVV, ondernemers, campings, etc., proberen we een redactioneel artikel in de dagblad Tubantia, editie Berkelland en Haaksbergen te krijgen. Daarnaast worden de huis aan huisbladen van informatie voorzien. De laatste jaren worden de regionale bladen bij onze oosterburen benaderd waardoor er steeds meer Duitse bezoekers komen. Betty Morsinkhof, free-lance journalist voor Tubantia, coördineert de publiciteit naar de FB/media.

Evaluatie.

Na het OTW wordt er een evaluatiebijeenkomst gehouden. De ervaringen worden uitgewisseld en er is ruimte voor opbouwende kritiek. Indien mogelijk wordt deze verwerkt in het volgende OTW. De evaluatie vindt ongeveer 2 weken na het OTW plaats, ook weer bij een deelnemer van het OTW. Er is ook nu weer ruimte om die tuin te bezichtigen.

Heeft u een tip voor een mooie tuin, of heeft uzelf belangstelling en overweegt u als tuineigenaar uw tuin open te stellen? Laat het ons weten. Voor vragen, opmerkingen, tips, etc., bel, app of mail ons op 06-51558865 of hy.scharenberg(at)gmail.com

 

De OTW commissie,

Herman Scharenberg.