Berkelland/Haaksbergen

Open Tuinen Weekend

Altijd het derde weekend van juni (vaderdag)

Doelstelling van het Open Tuinen Weekend (OTW) is het promoten van tuinieren in de brede zin van het woord.

Diverse leden van de afdeling Berkelland/Haaksbergen en omstreken, zijn bereid om hun tuin open te stellen voor publiek in dit weekend. De laatste jaren zit er een stijgende lijn in het aantal deelnemers. Dit komt vooral doordat tuinen uit omliggende plaatsen zich graag bij ons aansluiten. Reden hiervoor is onder andere de wijze van presenteren van de tuinen in het OTW boekje. Naast het OTW weekend kan men ook aangeven welke andere dagen en of avonden men open is.

Voorbereiding.
Eind januari 2022 beginnen we met de voorbereidingen. Voor elke tuin is er één pagina beschikbaar om zich te presenteren. De opzet van de pagina’s zijn qua vormgeving steeds meer gelijk. Door gebruik te maken van symbolen ontstaat er een rustiger beeld. De tuineigenaar zorgt zelf voor de informatie en foto’s van de tuin. Adverteerders worden door ons benaderd. Zij presenteren zich in het boekje en leveren zo een belangrijke bijdrage in
de financiering van de drukkosten. Wij zijn alle adverteerders dan ook zeer dankbaar hiervoor. Alle potentiële deelnemers worden per mail benaderd. In de loop van ieder jaar krijgen we tips voor nieuwe tuinen en ontvangen wij spontane aanmeldingen. De tips worden opgepakt en de tuineigenaren worden persoonlijk benaderd. We geven dan uitleg hoe we te werk gaan en wat men kan verwachten. De laatste jaren hebben er ongeveer 35 tuineigenaren deelgenomen aan het OTW. Ook dit jaar zullen er weer tuinen afhaken en nieuwe tuinen bijkomen. Hierdoor is er elk jaar een nieuw aanbod van opengestelde tuinen. In principe kan iedereen zijn of haar tuin openstellen maar er moet natuurlijk wel wat te zien zijn. Twijfelt u of uw tuin interessant genoeg is? We komen graag langs om u te adviseren. Aangezien het OTW boekje moet worden gedrukt hanteren we 1 maart 2022 als uiterste datum voor het aanleveren van de benodigde informatie. We streven er naar het OTW boekje tijdens het Lenteweekend (30 april en 1 mei) beschikbaar te hebben.

 

Publiciteit.
Publiciteit is zeer belangrijk voor het OTW weekend. Naast de boekjes die we verspreiden via de plaatselijke VVV, ondernemers, campings, etc., proberen we ook een artikel in dagblad Tubantia editie Berkelland en Haaksbergen te krijgen. Daarnaast worden de huis aan huisbladen van informatie over het OTW weekend voorzien. De laatste jaren worden ook de regionale bladen bij onze oosterburen benaderd waardoor er steeds meer Duitse bezoekers
komen. Betty Morsinkhof, free-lance journalist voor Tubantia schrijft de interviews en coördineert de publiciteit naar de social media.

 

Evaluatie.
Na het OTW weekend wordt er een evaluatiebijeenkomst gehouden. De ervaringen worden uitgewisseld en er is ruimte voor feedback. Indien mogelijk wordt deze verwerkt in het volgende OTW. De evaluatie vindt plaats op dinsdag 5 juli 2022 wederom bij een van de deelnemers. Ook hier is er tijd om die tuin te bezichtigen.
Misschien heeft u een tip voor een mooie tuin of heeft uzelf belangstelling om uw tuin open te stellen? Laat het ons weten. Voor vragen, opmerkingen, tips, etc., bel, app of mail ons op 06-51558865 hy.scharenberg(at)gmail.com.

We gaan ervan uit dat Corona geen invloed meer heeft op het OTW. Mocht dat wel zo zijn dan houden wij daar weer rekening mee bij de organisatie van het OTW weekend!