Berkelland/Haaksbergen

Jaarprogramma 2020

 

Wil je een totaal overzicht van onze activiteiten kijk dan in ons:  

Van de voorzitter

Na twaalf jaar als voorzitter en secretaris legden Jan en Terry Schravesande vorig jaar hun functies neer. Jan heeft veel tijd gestoken in het mede op poten zetten van Gardenista, waarvan we vorig voorjaar de eerste en geslaagde editie hebben gezien. We danken Jan en Terry voor hun langdurige en enthousiaste inzet voor onze club. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 werden zij beiden onderscheiden, Jan met een gouden speld en Terry met een zilveren speld met robijn. Deze insignes werden, met oorkonde en toespraak, uitgereikt door Frank Naber, landelijk voorzitter van Groei en Bloei.
Christine Peter en ik zijn vorig jaar begonnen als secretaris en voorzitter van onze afdeling. We zouden deze klus gaan klaren als een team. Het heeft niet zo mogen zijn. Binnen enkele weken nadat bij Christine een ernstige ziekte werd ontdekt, is zij overleden. We verloren haar niet alleen als secretaris, maar ook als een enthousiaste vrijwilliger bij veel van onze activiteiten. Persoonlijk verlies ik in haar een lieve vriendin en tuinmaatje.
Daarnaast heeft Ria Vermeer in de loop van dit jaar te kennen gegeven om persoonlijke redenen haar benoeming als penningmeester niet te willen verlengen. Ik dank haar voor haar inzet als betrouwbare en accurate penningmeester in de afgelopen jaren, en hoop dat zij net als vroeger betrokken zal willen blijven bij andere, minder veeleisende activiteiten.
Het is nou eenmaal zo dat, als je geen secretaris en penningmeester hebt, je eigenlijk niet kunt functioneren als vereniging. Bestuurstechnisch niet, maar ook door de vele taken die zo op één schouder terecht komen. We zien te veel afdelingen worstelen met dit probleem en we willen voorkomen dat wij ook deze kant uit
gaan.
Gelukkig heb ik Jan Schravesande bereid gevonden om tijdelijk terug te komen als interim secretaris. We zoeken intussen naar een nieuwe penningmeester en secretaris. Denk met ons mee.
Tot vorig jaar waren sommige commissies in het bestuur vertegenwoordigd door dubbelfuncties van Ria, Terry en Jan. Dat wordt nu anders en dat is aanleiding om meer te koersen op een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester met daarnaast zelfstandige commissies met elk hun eigen contactpersoon naar het dagelijks bestuur.

Jan en Terry lieten een goed georganiseerde vereniging na. In het afgelopen jaar heb ik kennis gemaakt met tal van enthousiaste vrijwilligers die onze activiteiten organiseren. Je kunt een korte samenvatting hiervan vinden in dit Jaarprogramma. Ons Jaarprogramma 2020 ziet er weer veelbelovend uit. Soms wijzigt er door onverwachte omstandigheden in de loop van het jaar toch iets in het programma. We geven dat dan door in onze Nieuwsflits en/of op onze website en Facebookpagina.
Graag wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun voortdurende inzet. Ook zijn we blij met onze adverteerders, die dit programmaboekje mede mogelijk maken.
We hopen dat er op dinsdag 3 maart 2020 veel mensen naar onze Algemene Ledenvergadering komen. We worden die avond verwend met een lezing over bijzondere vaste planten door Gerrie Veenstra.


Voorzitter van de afdeling Berkelland-Haaksbergen