Berkelland/Haaksbergen

Aankondiging Cursus Klimaatadaptatie

De tuin aanpassen aan het veranderende klimaat

Opgave is nog mogelijk. U komt dan op een reserve lijst. Bij voldoende aanmeldingen wordt een tweede cursus georganiseerd.

De droogte van afgelopen zomer en najaar door de klimaatverandering, die vooral in het oosten van ons land huishield, heeft ons weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Er was geen gieten tegen en de vraag is hoe dit zich de komende jaren verder ontwikkelt. Als Groei & Bloei proberen we daarop in te spelen en de tuiniers te helpen de tuin zodanig aan te passen dat deze beter bestand wordt tegen droogte.

In 2022 hebben we een cursus bodemkunde gegeven waar met veel enthousiasme op is gereageerd. Daarom komen we nu met vervolgstappen waarin aandacht wordt gegeven aan waterbesparing en -opslag en aan hetaanpassen van plantkeuzes om de behoefte aan water te verminderen. Ook een aangepast onderhoud met aandacht voor bodemverbeteraars komt aan de orde.

Dominick Eghuizen van ID Groen hebben we bereid gevonden hierover een cursus van twee avonden te geven. En als het lukt gaan we nog een keer kijken naar een tuin waar al veel van de mogelijke maatregelen zijn doorgevoerd. Dit laatste wordt afgestemd met de cursisten.

Alle leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze inspirerende nieuwe cursus; we hopen er veel nieuwe dingen te kunnen leren. Onderstaand kunt u zien hoe u zich kunt opgeven.

Wanneer:       dinsdagavond 24 januari 20.00 uur en dinsdagavond 7 februari eveneens om 20.00 uur
Waar:             Vaste plantenkwekerij Heutinck, Wessel van Eylllaan 3, 7271 NT Borculo
Kosten:           in totaal
voor beide avonden:leden € 30,00 en niet-leden € 40,00 inclusief koffie, thee en wat erbij
Opgeven:       bij voorkeur per mail bij bestuurslid Willem van der Heeden
                        E-mail   wnheeden(at)xs4all.nl
                        Tel.       0650214399


Na bevestiging van een tweede cursus kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op:

NL60INGB0006110134   t.n.v. afd Neede van de KMTP onder vermelding vanuw naam en klimaatadaptie..

De cursus vindt doorgang bij minimaal 15 deelnemers. Bij meer dan 20 deelnemers geldt de volgorde van binnenkomst van de cursusgelden; in dat geval zal gekeken worden of extra cursusavonden kunnen worden georganiseerd.